"widzimisię" grupa Opcja
Od 9 do 29 września
Rondo Sztuki
„widzimisię” to podręczny zestaw prac do kontaktu z młodą sztuką. Kolektyw złożony z sześciu młodych artystów pokazuje swoje niefrasobliwe (aby na pewno?), zuchwałe, obrazoburcze i ironiczne podejście do rzeczywistości co przekłada się na przewrotną wizję ich sztuki. Udział Biorą: Wojciech Gąsiorowski, Jolanta Nowaczyk, Iwo Rachwał, Jana Shostak, Eliasz Styrna, Maciej Szcześniak. >>>

 

"Cyfrowe Obrazy" Zbigniew Romańczuk
od 9 września do 29 września
Rondo Sztuki
W swoich poszukiwaniach artystycznych Zbigniew Romańczuk bada sposoby przejawiania się obrazów cyfrowych, tworząc nowe formy widzialności, które stają się świadectwem teoretycznego namysłu nad współczesną naturą obrazu. >>>