droga


Gdyby nie było tunelu pod rondem nie byłoby kopuły nad nim. Gdyby nie było DTŚ nie byłoby i tunelu pod rondem. Gdyby nie było ronda nie byłoby takiego pomysłu na najważniejszą drogę regionu – Drogową Trasę Średnicową.

Prezydent M Katowice Piotr Uszok i kierownictwo DTŚ - wizyta na budowie w dniu przekopania tunelu pod rondem
A gdyby nie było… otóż właśnie, w tym ciągu regresyjnym można dość dokąd się chce. Z pewnością jednak bez starania i pracy wielu, dziś anonimowych osób nie byłoby tego, co jest. Ślady pamięci i naszej przeszłości są jednak z nami.
Budowniczowie tamtejszej rzeczywistości i dzisiejsi inżynierowie stają tak samo wobec swego dzieła. Dostojność starych fotografii i powab dzisiejszej technologii. Zmieniają się okoliczności, akcesoria, entourage. Wyobrażenie drogi i chęć osiągnięcia celu pozostają zawsze takie same. Jak dla pracowników przedwojennego TERMAKU trasujących drogę i zatrudniającego także bezrobotnych w ramach robót publicznych tak dla dzisiejszych realizatorów projektu kopuły nad rondem z DTŚ. To co dziś podziwiamy nie wyszło z niczego, wyrosło na tamtych doświadczeniach.Zbieranych, cyzelowanych, tworzących kulturę przemysłową Śląska. I zawsze na początku projekt. Żeby coś zrobić, trzeba wiedzieć „co” i „jak”. Nihil scientia ars nihil est o czym tak dobrze wiedzieli nasi poprzednicy. Wczorajsze nie mogło się spodziewać dzisiejszych rezultatów, ale dzisiejsze nie może nie pamiętać skąd jest, bo wszystko jest drogą.